Aktuality

Časté dotazy

Likvidace obtížného hmyzu

Požadavky k likvidaci hmyzu (vosy, včely, sršně) se hlásí na tísňovou linku hasičů – tel.č. 150. Operátor tísňové linky rozhodne, jestli vyšle na místo jednotku hasičů. Pokud budete operátorem linky odmítnuti, kontaktujte velitele místní jednotky hasičů.

Pro Frýdlant n.O. vyjíždí hasiči z města. Pro Lubno a Novou Ves vyjíždí místní jednotka. Zásah jednotkou SDH Frýdlant n.O. není zpoplatněn. Oznamovatel platí pouze náklady na použitý sprej - cca 150 Kč x použité množství. Doporučujeme zakoupení vlastního spreje na vosy či sršně – bros, raid, biolit atd.

Jelikož tento typ zásahu takzvaně vydrží zpoždění (pokud nejste alergičtí), nejlépe požadavek hlaste po 17 hodině. Hmyz se vrací do svých hnízd a je také klidnější, proto také tuto dobu využijte k návštěvě drogerie a k zakoupení spreje. Nebude Vám hrozit, že jednotka nebude moct zasáhnout, protože nebude mít k dispozici sprej.

Prosíme oznamovatele, aby zvážili, jestli je zásah vůbec možný. Hmyz je součástí přírody, takže pokud vidíte množství včel, vos v okolí stromu, který např. kvete, nevidíte hnízdo – hasiči nebudou mít jak zasáhnout. Totéž platí, když vidíte, že Vám hmyz zalítává např. pod střešní krytinu, opláštění domu – budete se muset rozhodnout, strpět nutné částečné rozebrání střešní krytiny, opláštění atd. i s rizikem, že toto bude poškozeno. Ve většině případu, se pod místem vstupu nenalézá hnízdo.

Pokud jednotka nebude moci zasáhnout, toto rozhodne na místě velitel, budete odkázání na deratizační firmu a jednotka zásah neprovede (hmyz nikoho neohrožuje a majitel snese částečné omezení využívání majetku, oznamovatel nebude chtít zaplatit náklady na spreje, majitel nedovolí rozebraní např. obložení domu, zásah nebude možný provést prostředky jednotky, atd.)

Plnění bazénu

Dovoz vody k plnění bazénu JSDH Frýdlant nad Ostravicí neprovádí. S tímto požadavkem se obraťte na pracovníky SMVaK.

Pálení klestí

Pálení hlašte na: www.hzsmsk.cz v příslušné sekci „pálení klestí“ (pravý horní roh), případně na telefonní linku 150. Předejdete tím zbytečnému výjezdu hasičů. Upozorňujeme, že ve městě Frýdlant nad Ostravicí platí Obecně závazná vyhláška č.01/2017, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů na území města Frýdlant nad Ostravicí.

Přehled výjezdů jednotky ve druhém čtvrtletí roku 2017

Jednotka vyjela ve 2. čtvrtletí celkem ke 36 mimořádným událostem, kdy se ve 13ti případech jednalo o požár, 9 krát vyjížděli hasiči k dopravní nehodě, k technické pomoci byli vysláni 10 krát, poté následovala 2 krát záchrana osob a zvířat a ve dvou případech se jednalo o planý poplach.

Z požárů můžeme zmínit požár roubenky v obci Ostravice ze dne 24.5., kdy jednotka společně zasahovala s HZS F-M a JSDH Ostravice a Čeladná. Jednalo se o požár letité roubenky, o půdorysů 10 x 8 m, která byla při příjezdu jednotek již zcela v plamenech. Po dohodě s majitelem se proto nechala kontrolovaně dohořet. Škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun.

K dopravním nehodám hasiči vyjeli, jak již bylo zmíněno výše celkem 9 krát. 26.4. v ranních hodinách vyjeli hasiči k vážné dopravní nehodě do obce Ostravice, kde se střetl osobní automobil VW Golf s býkem. Při této nehodě bylo nutno z vozidla vyprostit dvě osoby. Celkem byli zraněni 4 lidé, býk byl nárazem usmrcen.
K další nehodě byla jednotka vyslána do obce Čeladná dne 19.5., kde v potoce skončilo vozidlo Škoda Roomster. K vyproštění vozidla byl povolán vyprošťovací speciál Bizon s pojízdnou dílnou.
V měsíci červenci pak hasiče zaměstnala také letecká nehoda, která se stala 29.6. v podvečerních hodinách ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zde došlo k pádu kluzáku poblíž nadjezdu. Po příjezdu hasičů byl pilot mimo kabinu kluzáku, při vědomí a komunikoval. Hasiči zraněnému nasadili krční límec, přeložili jej na páteřní desku a společně se ZZS prováděli ošetření, poté byl zraněný přenesen do vrtlulníku LZS, který jej transportoval do nemocnice.

1 2 3 4 5 6 7 8