Aktuality

Činnost jednotky v roce 2018

Jednotka SDH Frýdlant nad Ostravicí vyjela v roce 2018 celkem ke 195 událostem.

Jako již tradičně převážnou část výjezdů tvořila technická pomoc a to ve 106 případech, kdy se jednalo jak o popadané stromy, likvidaci obtížného hmyzu, otevření uzavřených prostor a podobně. K požáru byla jednotka vyslána ve 38 případech, z toho hned 12 požárů bylo zaznamenáno v měsíci dubnu, kdy díky suchu a neopatrnosti lidí docházelo k požáru lesních a polních porostů. U dopravní nehody zasahovala jednotka 36 krát. Při těchto dopravních nehodách bylo zraněno celkem 39 osob a 2 osoby svým zraněním na místě podlehly. K úniku nebezpečných látek hasiči vyjížděli ve čtyřech případech, ve dvou případech to bylo k záchraně osob a zvířat. Jako planý poplach bylo vyhodnoceno celkem 9 událostí.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Požáry 38
Dopravní nehoda 36
Technická pomoc 106
Únik nebezpečných látek 4
Záchrana osob a zvířat 2
Planý poplach 9
CELKEM 195

Požáry

10.2. Vyjela jednotka k požáru hospodářské budovy do Skalice, místní části Frýdku-Místku. Požár si vyžádal vyhlášení 2. stupně požárního poplachu. Po příjezdu jednotek byl celý objekt zasažen plameny. Na místě zasahovaly jednotky HZS stanice F-M a Nošovice, JSDH Baška, Raškovice, Vyšní Lhoty, Frýdlant nad Ostravici, Dobrá, Janovice, Frýdek-Místek-Frýdek a Frýdek-Místek-Skalice.

8.4. Hned ke čtyřem požárům v průběhu dne byla jednotka vyslána KOPIS, kdy se jednalo jak o požár lesního porostu ve Frýdlantu nad Ostravicí a Starých Hamrech, tak polního porostu ve Frýdlantu a Kozlovicích.

9.4. V nočních hodinách hasiči vyjížděli opět k požáru lesního porostu do obce Lhotka. Krátce před pátou hodinou odpolední byla jednotka vyslána k požáru polního porostu do obce Ostravice.

29.4. Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru OA do obce Čeladná. Po příjezdu na místo bylo zjištěno vozidlo, které bylo zasaženo požárem v motorové časti, jednotka zahájila hasební práce pomocí vysokotlakého proudu. Po uhašení vozidla byl proveden posyp komunikace sorbentem, jelikož vlivem požáru došlo k úniku provozních náplní vozidla. Téhož dne v odpoledních hodinách hasiči vyjížděli k dalšímu požáru, tentokráte stodoly na ulici Frenštátská ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po příjezdu jednotky byla dřevěná kůlna zasažena požárem v plném rozsahu a plameny se rozšířily rovněž na přilehlý zděný zahradní domek. Jednotka zasahovala 2 C proudy, dále společně s ostatními jednotkami PO prováděla dohašovací a rozebírací práce. V průběhu zásahu bylo vyneseno několik tlakových lahví a kanystrů s benzínem.

9.9. Jednotka vyjela k požáru chaty do obce Bílá. Po příjezdu na místo zásahu a dohodě s VZ jednotka provedla průzkum uvnitř budovy. Hasiči násilně vnikli do budovy přes dřevěné vrata v chatě. Při průzkumu vynesli dvě tlakové láhve, kanystr benzínu a elektrocentrálu. Po provedení průzkumu hasiči započali s rozebíracími a dohašovacími pracemi.

Dopravní nehody

2.4. Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na ulici Alšova ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jedno z vozidel se nacházelo mimo komunikaci v příkopě. Hasiči provedli protipožární opatření, odpojili autobaterie vozidel. Z vozidla, které skončilo v příkopě mimo komunikaci, unikaly provozní kapaliny, únik byl zastaven pomocí textilního sorbentu a sypkého sorbentu. Po zdokumentování nehody policií ČR, hasiči asistovali s naložením automobilů na vozidla odtahových služeb, z důvodu dalšího možného úniku provozních kapalin.

17.7. Vyjeli hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu, který narazil do lampy veřejného osvětlení. Hasiči za přítomnosti ZZS provedli vyproštění zraněné řidičky z vozila. Jednotka dále provedla protipožární opatření, odpojila autobaterii vozidla, uniklé provozní kapaliny zasypala sorbentem a společně s jednotkou HZS F-M zajistila místo pro přistání vrtulníku LZS. Po zajištění pacientky byl proveden její transport do vrtulníku LZS. Jednotka dále provedla úklid komunikace, havarované vozidlo odtlačila na kroj vozovky a provizorně zajistila poškozenou lampu veřejného osvětlení.

3.10. Vyjela jednotka k dopravní nehodě nákladního a osobního automobilu na silnici I/56 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po příjezdu již na místě zasahovaly posádky ZZS a RLP společně s PČR. Z nákladního vozidla unikalo větší množství provozních náplní, jednotka za pomocí sorbentu zamezila šíření úniku nafty z nákladního vozidla. Další členové jednotky pomohli ZZS s ošetřováním zraněné osoby, kdy po úspěšné resuscitaci byla osoba transportována do vrtulníku LZS. Hasiči poté provedli přečerpání cca 150 l nafty z havarovaného nákladního vozidla, byl proveden úklid komunikace a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

8.10. Jednotka vyjela k dopravní nehodě tří vozidel do obce Ostravice. Na místě již zasahovaly posádky ZZS, po provedeném průzkumu byly zjištěny 2 zaklíněné osoby ve dvou vozidlech. Jednotka započala s vyprošťováním jednoho z řidičů za pomocí HVZ, druhého řidiče začala vyprošťovat jednotka HZS F-M. Oba řidiči byli po vyproštění transportováni do vozidel ZZS. Hasiči poté provedli zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem.

Únik nebezpečných látek

20.2. Jednotka vyjela k únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o proraženou nádrž tahače. Jednotka provedla ucpání kanálové vpusti sorpčními rohožemi a obsypání kanálu sorbentem, pro zabránění dalšího úniku nafty do kanálu. V nádržích tahače bylo celkem 1200 litů nafty. Hasiči společně s jednotkou HZS F-M provedli přečerpání 500 l nafty z proražené nádrže. Na místo události byli rovněž povoláni pracovníci životního prostředí. Po odtažení tahače byl proveden celkový úklid komunikace a opětovná kontrola kanálu.

26.5. Byla jednotka vyslána do obce Ostravice k úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci. Po příjezdu na místo události byl zjištěn traktor, u něhož došlo k destrukci převodové skříně a následnému vytečení oleje na komunikaci. Naše jednotka společně s jednotkou HZS MSK stanice F-M provedla zasypání uniklého oleje sorbentem. Poté dle rozhodnutí VZ vyčkala na místě z důvodu možného dalšího následného úniku při manipulaci a demontáži pracovních zařízení na vozidle. K dalšímu úniku po demontáži nedošlo a jednotka se vrátila zpět na základnu.

29.11. Vyjeli hasiči do ulice Okružní ve Frýdlantu nad Ostravicí k úniku nafty z tahače. Po příjezdu jednotky bylo zjištěno větší množství nafty, které vyteklo z poškozené palivové hadice tahače. Jednotka provedla zasypání uniklé nafty sorbentem a uklizení komunikace.